IBM yhdistää kahvin viljelijän ja ostajan

Tiedot kahvin kulkemasta matkasta ovat hyvinkin pirstaleisia. Kahvin ystävä voi nyt jäljittää ostamansa kahvin alkuperän Thank My Farmer -sovelluksella aina viljelijään saakka. Lohkoketjuteknologia toimii avaimena jäljitettävyyteen.

LAS VEGAS, NEV – 15.1.2020: Kahvia nautitaan maailmalla yli puoli biljoonaa kuppia vuodessa. Kuluttajat ovat yhä tarkempia juomansa kahvin alkuperästä ja he ostaisivat mieluiten kestävän viljelyn periaatteita noudattaen kasvatettua ja vastuullisesti tuotettua kahvia.

Kahvin tuotantoketjun jäljittävät sertifiointijärjestelmät ovat kehittyneet, mutta puutteita on edelleen. Ennen kahvikuppiin päätymistään kahvipavut pysähtyvät matkallaan useita kertoja niin osuuskunnissa, rahtaajilla, maahantuojilla, paahtajilla, jakelijoilla kuin jälleenmyyjillä. Monimutkaisessa ketjussa kukin toimija käyttää omaa järjestelmäänsä tietojen kirjaamiseen, ja siten tiedot kahvin kulkemasta matkasta ovat hyvinkin pirstaleisia.

Lohkoketjuteknologia toimii avaimena jäljitettävyyteen

Lohkoketjuteknologia tarjoaa jäljitettävyyteen ratkaisun, sillä lohkoketjuteknologian avulla voidaan luotettavasti yhdistää kaikki kahvin toimitusketjun osapuolet.

Lohkoketjuteknologia yhdistää kaikki kahvin toimitusketjun osapuolet, yksinkertaistaa tietojen vaihtoa sekä maksujen seurantaa ja lisää turvallisuutta. Lohkot muodostavat pysyvän tapahtumien ketjun eikä lohkoon kirjattuja tapahtumatietoja ei voida muuttaa jälkikäteen. Seuraavan tapahtuman tiedot kirjataan uuteen lohkoon ja edeltävä lohko sopii ainoastaan seuraavaan lohkoon. Jokaisella toimijalla on tarkka kopio tiedoista, ja lisäykset lohkoketjuun jaetaan koko verkostossa kunkin toimijan lupatason perusteella.

Uusi sovellus kuluttajan apuna

Thank My Farmer -sovellus on IBM Food Trust -alustalla toimiva kahvin alkuperää jäljittävä lohkoketjuratkaisu. Sovelluksessa tiedot kahvin alkuperästä esitetään vuorovaikutteisella kartalla ja käyttäjä voi sen avulla helposti tutustua ostamansa kahvin koko tuotantoketjuun. Thank My Farmer -sovellus myös esittelee kahvilayhteisöjen kestävyyshankkeita ja mahdollisuuksia tukea niitä. Sovellus parantaa kahvin toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja siten lisää painetta tuotannon vastuullisuuteen.

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävän sovelluksen esittelivät IBM ja Farmer Connect kuluttajaelektroniikan vuoden merkittävimmässä tapahtumassa CES-messuilla Las Vegasissa.

Thank My Farmer -mobiilisovellus tulee markkinoille vuoden 2020 alussa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa QR-koodit tulevat ensin 1850®-merkkisen premium-alkuperäiskahvin pakkauksiin. Euroopassa QR-koodit tulevat puolestaan Beyers Koffie -paahtimon Beyers 1769 -tuotteisiin.

Lähde: STT Info