Kahvinviljelijöitä tuetaan konkreettisin keinoin sopeutumaan ilmastonmuutokseen

Kahvin saatavuutta tulevaisuudessa uhkaa ilmastonmuutos ja tämä näkyy vahvasti viljelijöiden arjessa. Ilmastonmuutos puhututtaa myös kuluttajia ja näkyy heidän asenteissaan. Kantar TNS:n tekemän tutkimuksen mukaan 54 % kyselyyn vastaajista ostaa mieluiten kahvia, joka on ympäristöystävällinen ja 74 % suomalaisista kahvinjuojista pitää tärkeänä kahvinviljelijöiden koulutusta kestäviin maatalouden menetelmiin.

Paulig on tehnyt pitkäjänteistä ja systemaattista työtä ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi koko toimitusketjussa. Ympäristöasioihin kiinnitetään huomiota niin täällä koti-Suomessa, jossa kahvi paahdetaan puhtaasti biokaasulla kuin alkuperämaissakin. Pauligilla on kahvin alkuperämaissa lukuisia kumppanuushankkeita International Coffee Partnersin, Coffee & Climaten, Reilun kaupan ja kahvin vientiyrityksien kanssa. Näiden kumppanuushankkeiden kautta panostetaan kannattavaan ja kestävään viljelyyn sekä autetaan kahvinviljelijöitä käytännön haasteissa. Kahvinviljelijät saavat esimerkiksi tukea ja koulutusta liiketoiminnan taitoihin, hyviin viljelykäytäntöihin ja muihin tilan asioihin.

Kumppanuudet ulottuvat myös koko yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen. Paulig on esimerkiksi Nicaraguassa yhdessä Mercon-vientiyrityksen kanssa remontoinut San Jose De La Luzin koulun ja luonut sinne puitteet puhtaan juomaveden saantiin. Costa Ricassa Pauligilla on vientiyritys Volcafen kanssa oma viljelijäyhteisö, jossa Pérez Zeledón -alueen juomavettä ja kahvin käsittelyaseman vedenlaatua on analysoitu. 

Kumppanuushankkeiden kautta autettu yli 100 000 kahvinviljelijää

Paulig on vuosien varrella auttanut kumppanuushankkeidensa kautta yli 100 000 kahvinviljelijää. Tällä hetkellä kumppanuushankkeita on käynnissä yhteensä 12 maassa ja uusimmat hankkeet on perustettu viime vuosien aikana Afrikkaan sekä Etelä- ja Keski-Amerikkaan.

”Ostamme vuosittain yli 50 miljoonaa kiloa raakakahvia, joista noin 20 % tulee kumppanuushankkeistamme ja loput hankimme vastuullisuussertifioituna. Tämä määrä vastaa yli 75 000 keskikokoisen kahviviljelmän vuosittaista kokonaistuotantoa. Valinnoillamme ja vastuullisuustyöllämme on siis aidosti merkitystä alkuperämaassa. Kumppanuushankkeidemme kautta olemme onnistuneet parantamaan kahvin viljelyn kannattavuutta ja kestävyyttä. Esimerkiksi Guatemalassa olemme yhdessä Volcafe-vientiyrityskumppanimme kanssa auttaneet viljelijäperheitä laskemaan työvoimakuluja, vähentämään viljelmillä käytettyä aikaa ja löytämään muita tulonlähteitä. Olemme myös auttaneet heitä muuttamaan ajattelutapojaan siten, että he ymmärtävät, miten hyvät viljelykäytännöt ja liiketoiminnallinen ajattelu yhdessä lisäävät tuottavuutta pitkällä tähtäimellä. Nämä varhaiset tulokset ovat vasta alkua tässä tärkeässä kehityksessä yhteisöissä ja olemme erittäin sitoutuneita edistämään asiaa”, kertoo Pauligin toimitusketjusta vastaava Katariina Aho.

”Arvojen ja yhteisen vision jakaminen kahvin valoisan tulevaisuuden puolesta on kaikista tärkeintä, kun on kyse vastuullisuustyöstä pitkällä aikavälillä. Volcafe on ymmärtänyt Pauligin haasteet ja tarpeet, ja Paulig puolestaan luottanut meidän kenttäosaamiseemme. Paulig ei ole ainoastaan tukenut vaan myös auttanut meitä rakentamaan Volcafe Wayta” Volcafe Wayn Global Manager Carlos Ortiz kertoo ja jatkaa:

”Meillä molemmilla on myös voimakas tahtotila muuttaa kahvialaa ja keskittyä lyhyen tähtäimen toiminnasta pitkäjänteisempään ajatteluun ja työhön. Yhteiset kumppanuushankkeet auttavat varmistamaan viljelijöiden, Volcafen ja Pauligin pitkän tähtäimen menestyksen vaikuttaen samalla positiivisesti kahvin koko arvoketjuun ja siinä mukana oleviin ihmisiin.”

”Kun aloitin kahvinviljelyn, en tiennyt siihen liittyvästä liiketoimintapuolesta mitään. En tiennyt tuotantokuluja enkä sitä, miten voisin saada viljelmistäni isoimman hyödyn ja tuoton. Kumppanuus on antanut minulle tietoa ja tekniikoita, joiden avulla kahvinviljelystä on tullut minulle liiketoimintaa. Olen kiitollinen nähdessäni ottamani edistysaskeleet ja todella ylpeä kahvitilastani. Olen kiitollinen myös siitä, että uskon saavani tilastani enemmän tuottoa lähitulevaisuudessa”, guatemalalainen kahvinviljelijä José Teletor Camaja kertoo.

Alkuperämaissa tehdyn ympäristötyön lisäksi Paulig panostaa kestävään kehityksen kaikilla toimintansa osa-alueilla.

”Olemme esimerkiksi sitoutuneet siihen, että vuonna 2025 kahvipakkauksemme on valmistettu vain uusiutuvista raaka-aineista”, sanoo Katariina Aho.

Vuosittain 370 miljardia vastuullisista ohjelmista hankittua papua

Paulig on hankintaperiaatteellaan edelläkävijä. Yhtenä ensimmäisistä suurista paahtimoista maailmassa Paulig käyttää tuotteissaan vain vastuulliseksi varmennetuista lähteistä hankittua kahvia. Paulig valmistaa vuosittain yli 100 miljoonaa kahvipakettia. Suomessa kahvit paahdetaan puhtaasti biokaasulla. Mikäli kaikki Pauligin vastuullisista lähteistä hankitut pavut, yhteensä 370 miljardia kahvipapua, asettaisi jonoon, yltäisivät ne maapallon ympäri jopa 68 kertaa.

Juuri lanseerattu Origins Blend Guatemala -kahvi sisältää kahvia kumppanuushankkeemme yhteisöstä, johon José Teletor Camajan kahvitila kuuluu.

Pauligin vastuullisuustyöstä löytyy lisätietoja osoitteesta: paulig.com/vastuullisuus